•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

tecza

facebooktweet

LOGO2

Sbírka veršů:

SKUTEČNÁ ILUZE

 


 

meditace

 

bývá dobré
otevřít to OKNO

 

bývá dobré
pootevřít ty DVEŘE

 

je báječné
nabrat doušek
oné ZÁŘE

 

spravedliví
a spasitelní
nabírají Porozumění
z Pramene
veškeré Pra-Příčinnosti

 

Wałbrzych
14. 10. 2012
08:08

 


***

 

vlny očistění
přicházejí
jedna po druhé

 

slepí a hluší
budujeme
další zámky z písku

 

jenom nepočetní
chápou TU sisyfovštinu

 

jedině probuzení
TOMU rozumějí

 

stejně ponoření
v Rajském Oceaně

 

avšak
málo kdo
se chce osvobodit
od slané májy

 

Bergen op Zoom
27. 07. 2014
15:10
Martinkovice
20. 03. 2015

 


 

***

 

hledám
štěstí

 

hledám
v Tobě

 

hledám
Tebe

 

hledám
Pramen

 

Sebe
nalézám

 

Bergen op Zoom
16. 08. 2014
16:00

 


odlidštění

 

vychováváním
zespolečenšťováním
učením
a moralizováním

 

pohádkami
filmy
hudbou
a knihami

 

přizpůsobují
drezúrují

 

prý lidé
NÁS modelují

 

Bergen op Zoom
14. 04. 2014
8:27
Martinkovice
20. 03. 2015

 


 

***


na vlnách myšlenek
co se za mé
vydávají

 

naslouchají
našeptávání intuice

 

Připomíná
bezhlase
delfské
předvolání

 

pluji tedy
do neznáma
abych poznal
sama Sebe

 

Bergen op Zoom
25. 02. 2014
00:12
Martinkovice
20. 03. 2015

 


 

***


většina
toho co děláme
o co usilujeme
k čemu směřujeme

 

je útěk
nebo
ukrývání se

 

před
samým Sebou

 

ve jménu štěstí
současného
nebo budoucího

 

poráží toto šílenství
Nejčistší Dnes

 

Bergen op Zoom
10. 02. 2014
21:38
Wałbrzych
23. 03. 2015

 


 

***


kolik je v tom co se děje
v tom co říkáme
v tom co si myslíme

 

kolik v tom je nás

 

čí jsou ony emoce
co se za naše vydávají

 

odkud se berou hlásky
námi vyslovované

 

a činy...
činy!

 

co za nadlidskou moc
nás
NÁS
řídí

 

Bergen op Zoom
25. 12. 2013
01:03

 


 

***


nikdy
a nikde
pouze Tady

 

všichni
jsme reflexemi
sebe samých

 

každý
má mnoho tváří
zůstávajíce Sebou

 

nikdo
tomu neunikne
a také proč

 

všude
je ta závislost

 

vždycky
tomu tak bylo
J E
A bude

 

Wałbrzych
01.01.2013
01:12

 


 

***


poznajíce mě
nalézáš Sebe

 

osvoboď srdce
z klece strachu

 

pohleď do očí

 

povznes se
nad tělesnost

 

tam žije
nepošpiněné Já

 

tam je Porozumění
a Odpověď

 

Wałbrzych
17. 11. 2012
21:20
Martinkovice
20. 03. 2015

 


 

***


v tvých zřítelnicích
jsem uviděl nekonečno

 

byl jsem okouzlen
čistě a hluboce

 

mnoho jmen
má krása

 

jinou tvář
jiné tělo

 

ten samý třpyt
to samé COSI

 

v tvých očích
božsky dokonalých

 

Wałbrzych
21. 10. 2012
23:08

 


 

***


bez internetu
bez telefonu

 

beze slov
bez frází

 

bez zbytečností

 

bezprostředně

 

rozmlouváme
telepaticky

 

Wałbrzych
14. 10. 2012
00:21

 


 

***

 

prosil jsem
o Porozumění

 

a stalo se

 

Světlo porazilo ego

 

zdvíhám se z kolen
rovnám hřbet
zvedám zrak

 

už vím

 

všechno je jinak

pochopil jsem
kým nejsem

 

Wałbrzych
13. 08. 2012
23:32
Martinkovice
20. 03. 2015

 


 

***

 

pomiňme tělesnost
menší o pohlaví
nedůležité přiodění

 

šaty
frak
proměnlivý sortiment
téže textilní masky

 

hodícíse
Bohočlověčenství

 

a
nadřazenou
schopnost Milování

 

Wałbrzych
13. 07. 2012
22:46

 


 

***

 

panenskou čistotou
pramene
začít
s důstojností potoka
nevinně dozrávat
půvabem řeky
se majestátně rozvíjet
klidem jezera
přečkat stagnaci
nestat se bahnem
po vzoru rybníka

 

a nakonec být
kapkou v nekonečném
Oceáně

 

Praga
21.01.2012
06:33
Martinkovice
20.03.2015

 


 

***


v kalejdoskopu
úst a tváří
odraz
já á á á á á á ství

 

prohlížíš se
v zrcadle
masových iluzí
či v zrcadle
vlastního Srdce

 

co sděluje
ona hra zdání
co odráží
přelud světel a stínů

 

který obraz je pravý
která z podobizen je Tebou

 

nebo kterákoliv?

 

Wałbrzych
08. 10. 2014
00:27
Wałbrzych
26. 03. 2015

20:58

 


***

 

nejde o blízkost
těl
ale o jednotu
duší

 

nejde o smysly
řeč je o vědomí

 

sloučení vibrací
Láska

 

poznání
Absolutní Jednoty

 

nalezení
Nejvyššího v nás

 

Praga
08.11.2011
11:44

 


***

 

je hezké být ptákem
bezstarostně létat
skákat po větvích stromů

 

je pěkné být smrkem
konejšivě šumět
ptákům a lidem do snů

 

je hezké být Člověkem

 

kontemplovat ty Zázraky

 

Praga
03. 11. 2011
08:22

 


 


 

Sbírka veršů:
Oblečený do nahoty

 


 

Odvetné oznámení


V chování jiných
můžeme najít
odraz sebe samých

 

v jejich vztahu k nám
náš vztah k nim

 

v jejich tvářích
rysy našeho obličeje

 

Wałbrzych 11.01.2007 - wieczór

 


 

Náhodná implikace

 

zvážit...

 

jak velkou roli
hraje náhoda...

náhodou...
se rodíme z takového
a ne jiného
L ů n a

 

náhodou...
dozráváme v takovém
a ne jiném
T ě l e

 

náhodou...
naší první
a definující další
láskou
je ta
a ne jiná
O s o b a

 

Náhodou...

 

a co
když to
není náhoda...?

 

Chipping Warden 22.05.2007 - 7:19

 


 

Dům Pravda Života

 

čím dále od Domu
tím temněji a chladněji

 

čím dále od Pravdy
tím tíže a smutněji

 

bez toho co je Důležité
se nedá Žít

 

Middleton Cheney 01.06.2006 - 7:10

 


 

Kalichy hořkosti

 

žízniví dostávají bohatý
hlt zoufalství
které skutečně dusí

 

hladovým připadá štědrý
kousek mrzutosti
aby dostatečně bolestně sevřel

 

těm kteří mimo to
se naivně osmělují snít
nelítostná bota každodennosti
pošlapává blažené představy

 

a jenom občas
odchází kdosi z nás
natolik citlivý aby mohl žít...

 

„Život je nádherný"
ale jenom
ve filmu Benigniho...

 

Coventry 26.11.2007 - 02:33

 


 

D y s h a r m o n i e

 

je snadné vyslovovat slabiky
vyjádřit myšlenku – už je výzva

 

je možné naučit se slovíčka
zvládnout gramatiku
vládnout desítkami jazyků
a mluvit stovkou nářečí

 

stejně

to co je šepotem srdce
nic nevyjádří

 

Nuneaton 13.12.2007 - 13:31

 


 

Veškerá aktivita

 

snažení
odsouzená k porážce

 

gesta
adresovaná do prázdna

 

úsilí
konané bezcílně

 

slova
vyslovená zbytečně

 

ne těmi ústy
ne do těch
uší šeptaná

 

jenom proto
abychom se přesvědčili
o nesmyslnosti

 

všeho světa

 

Coventry 29.12.2007 - 11:37

 


 

Autentická láska
(páru zamilovaných...)

 

tvořili pěkný pár
těla lnula k sobě
myšlenky se svazovaly a splývaly

 

její
přirozená dívčí krása
a jeho
pomíjivé chlapecké kouzlo

 

mohutněli do síly

dvě duše v jednu slité

 

dokonalý obraz Boha

 

Wałbrzych 10.11.2006 - 20:15 (w pizzerii „Diavolo")

 


 

Nazývají to různě

 

nazývají to ... milováním!
a je to
odvěký hlad

 

nazývají to ... láskou!
a je to
duševní potřeba

 

nazývají to ... citem!
a je to
letitý zvyk

 

Banbury 07.03.2007 - 20:13

 


 

 

Vytoužená – odstrčená láska

 

(Aně L.)
když není trápíme se
když přijde zapuzujeme ji

 

podvádíme
tu Ji
tu sebe

 

to Ji
oklameme

 

když ztratí naději, když ustoupí
ztrácíme se v osamělosti

 

Wałbrzych 06.06.2000 - 16:46

 


 

SEX (and cash)

 

v něm
je vše

 

rozkoš i odpor
pohrdání i okouzlení

 

on zdobí i hyzdí

 

pro něj
mnozí mění svět
jeho jménem
mnozí přijímají okovy

 

pro jedny
je motivací
pro jiné
vražedným úderem

 

několika sekundová
svůdná extáze

 

některým zkrášlí duši
jiným pokřiví charakter

 

Démon a Božskost
v jednom...

 

Wałbrzych 10.11.2006 - 19:51

 


 

Cesta k Bohu

(„Miluj a dělej co chceš"*)

 

ta trasa vede
různými necestami
je značená
překvapeními
i pochybami

 

barvou
neurčitého odstínu nebe

 

mění se se zážitky
na pokraji šílenství

 

mívá nádech kacířství

 

vykreslená je:
- dávkou narkotického úletu
- povzneseností erotického zápalu
- vášní co nezná hranic

 

na té trase
nenajdeš směrovky
platí tu pouze dva příkazy
- neubližuj jiným
- Žij a dovol jiným Žít po svém

* citát ze Sv. Augustýna

 

Banbury 22.04.2007 - 10:07

 

 

 


 

Teď jenom Ty

 

teď
chci
jenom
ticho večera
západ slunce
dotyk Tvých úst
blízkost těla

 

nic
víc

 

když toto je vším

 

Wałbrzych 10.01.2007

 


Tážu se Tvého pohledu

 

proč Tě nemohu mít?
jsme na dosah ruky

 

otíráme se o sebe
prahnoucím tělem
myslí žádostivou

 

probouzíš ve mně Dobro
a Touhy které jsem neznal

 

odpovědí
ať zůstane šum větru
a odlet stěhovavých ptáků

 

Wałbrzych 20.01.2007 - 20:02

 


Milovat jinak

 

homo touhy prohlásili
- hříchem
- degenerací
- nemocí

 

nejopravdovější potřeby
- iracionálními

 

nazvali mě
- buzerantem
- úchylem

 

oni
licoměrní opěvovači morálky
útočí
protože to je nejlepší zástěrka
jejich špinavých myšlenek
a ničemných ohavných činů

 

Banbury 28.03.2007 - 3:12

 


 

Celý Ty

 

klamáním
jsi rozčaroval

 

nepozorností
rozesmutnil

 

ignorací
působil bolest

 

a teď
lží ubíjíš

 

k smrti

 

Banbury 30.04.2007 - 13:02

 


 

Andělská Jistoto

 

myšlenka na Tebe
je chvílí zapomnění

 

esemeskou
přivádíš k závrati

 

slovem
vháníš do transu

 

blízkost Tvá
je Smyslem Absolutním

 

Coventry 07.09.2007 - 23:58

 


Náš Zahir

 

V každém zvlášť
a v nikom
to po čem tak toužíme

 

bloudíme
mezi sobě podobnými

 

usilujeme
pociťujeme rozčarování

 

a to vše
před očima
vysmívajících se Hodin
a rytmu
drzého Kalendáře

 

pod diktátem
ničemného Času

 

Coventry, listopad 2007

 


Objevil ses Odnikud

 

usmíváš se
jako obvykle
pro mě je to Magie

 

v čase kruté zimy
zařídil jsi příchod Jara

 

měli jsme postavit sněhuláka
a vyválet se ve sněhu

 

zůstane nám zítřek
osvobozený od včerejšku

 

v nadčasovosti
i tak zbudou jenom hádanky

 

Nuneaton 24.11.2007 - 10:36

 


 

Ztracená šance

 

přikoval jsi mou pozornost
musíš být čehosi hoden

 

jakmile chceš
něco víc
nesmíš se bát
odhoď strach

 

naši podmíněnost
odmocníme kompromisem

 

dělám gesta
všimni si
oceň to

 

protože zítra...

zítra může být všechno jinak

 

protože zítra
může už nebýt...

 

Wałbrzych 15.11.2006 - 14,58

 


VěČnOsT a ChVíLe

 

tlačila nás k sobě
ohromná samota

 

rádcem nám byla
propastná prázdnota
konající v úmluvě
s odvěkou potřebou

 

nuceni instinktem
uvězněni v tělesnosti

 

co jsme mohli?

 

zůstal kompromis

 

a toto jsme...

 

Nuneaton 17.12.2007 - 17:18

 


Velkoměstská magie

 

Noční Klima
velkých starých měst

 

Praha
Londýn
Wroclaw

 

jsou jako

 

Krakow
Birmingham
Mnichov

 

bývají tolik svůdná
tolik nebezpečná

 

Oxford
Amsterdam
Berlin

 

Život
a
agonie

 

Paříž

Edynburg

Wídeň

 

Celek
uzavřený
mezi
snem
a skutečností

 

Banbury 30.04.2007 - 0:35

 


Noční zvonečky

 

kdesi
v přítmí bezesnosti
opuštěný Morfeem
obejmutý myslí - křikem
zaposlouchávám se do noci
vnikám v tu nesmírnost

 

uprostřed kanonády ticha
zaznívá nezvučnost

 

omráčený tím
napínám sluch

 

ale
už nejde o sluch
vnímám celého sebe
a slyším a cítím

 

- jako dřív
ale silněji

 

uprostřed kanonády ticha
- šepot samotného Boha Snu

 

a ozvuky neohraničené
- jsou jeho konejšivá pobrukování
ironická ukolébavka
pro ty co nemohou spát

 

a Zvonečky
- to ty mě probudily
do Života

 

Banbury 18.02.2007 - 5:06

 


Chladné vize

 

v chladu domu
uprostřed šera pokoje
víru válek
vlastního světa

 

rozvažuji

 

dedukce selhává
intuice klame

 

vítr za oknem
ohlašuje příchod zimy
a já
básník Bosý

 

bojím se o tvář Vize
přede mnou je další Výprava
nejistá jako předcházející

 

Wałbrzych 21.01.2007 - 19:10

 


 

Konec etapy

 

vyhořívám
cítím to
- téměř fyzicky

 

odumírám
každým dnem
- stále je to víc patrné

 

aspoň
v jakémsi
Včera

 

se znovu narodit
jako už
- nejednou
Kdysi...

 

Chipping Warden 18.04.2007 - 7:31

 


 

Šálivé hledání

 

daleko odtud

 

v mém Domě
v mém Sklepě
mám Velký Poklad
leží tam množství
Platiny

 

fakt
- už se Sype

 

místo abych ji dal Do pořádku

bloudím po Světě

 

hledám Zlato
nalézám tombak ...

 

Banbury 13.05.2007 - 08:54

 


 

Prchavý paprsek naděje

 

štěrbinou
v mém okně do života
proniká paprsek slunce

 

a já chci zůstat v šeru
uprostřed mých temných myšlenek
v přítmí mého života

 

zůstat ještě alespoň chvíli
bez prchavého rozbřesku
jenž se vytratí jak všechny předchozí

 

Wałbrzych 24.12.2006 - 12:58

 


 

Co je to za bod

 

nevím co je to za bod

 

ale ... občas

mám pocit
že už
jsem ho překročil

 

je to podzim?
nebo zima?
mého života...

 

na jaro – pozdě
na léto – příliš chladno...

 

Chipping Warden 12.06.2007 - 9:35

 


Kéž by do nějakého zítřka

 

to
co jsem měl nejcennějšího
- sebe samého...
jsem spotřeboval
minul...
vyhandloval
za potěšení těla
vydal...

 

dovolil jsem si
uvěřit sobě
ve smysl extáze

 

ponořil jsem se
do pohlcující hmoty
erotizmu

 

uprostřed neklidu
surfoval jsem

 

povýšené chvíle
a dny podlé
- čas míjel

 

nestálost
se stala kvalitou

 

a nyní

stojím

na spáleništi
mého já

 

sám
a bez sil
pro lepší zítřek...

 

Nuneaton 21.08.2007 - 20:09

 


 

Rajská štěrbina

 

mezi
zrodem myšlenky

 

a
její erupcí

 

uplyne
nanosekunda

 

vtisknu se
do toho úzkého
časoprostoru
a naleznu
tam
Ráj

 

Chipping Warden 28.04.2007 - 8:42

 


 

V závěsu

 

nepříliš znamenaje pro ty
na nichž mi záleží

 

zraňuje ty
kteří po mně dychtí

 

trvám...

 

tak tomu bylo včera
tak je dnes

 

co bude zítra?

 

Middleton Cheney 05.06.2006 - 19:22

 


Ja

odkud
kam
a proč?

 

jsem částicí Univerza
nebo snad jeho popřením?

 

pokrok?
nebo regrese?

 

nevim

 

Křinice 28.09.2007 - 21:35

 


 

Nejkrásnější z žen

 

usmála se
jak jenom
Matka dokáže

 

sličná a moudrá

 

rozmlouvali jsme

 

prostí břemen
výčitek

 

upravená
učesaná
vonící
jakou z minulosti
nepamatuji

 

dozvídal jsem se
o brzkých
narozeninách děcka
takže už...

 

spletenec smrti a života
dosahoval apogea
už nebudu sám
v tom snu

 

Coventry 20.05.2008 - 10:05

 

 


 


 

Sbírka veršů:

S proudem proti proudu


  


Pozval bych Tě

 

Pozval bych tě do mého světa

Ale čím tě zaujmout

Čím pohostit
Jak přijmout
Mezi námi je mnoho odlišného

 

Ty mhouříš oči když se díváš do slunce
Já v něm vidím naději
Nadáváš když se prodíráš křovím
A já se snažím abych mu neuškodil

 

Pozval bych tě
Ale voda
A oheň
Jsou protichůdné živly

 

Chipping Warden 11.06.2006 - 12:15


 

To už nejsi Ty

 

Světlo zhaslo
Slunce vybledlo
Přestože jiskřivý kruh svítil

 

Naděje zhasla
A víra je přepadlá
Přestože jiskřivý smích obveselil

 

Byla jsi
Dívala ses
Ale nebyla jsi to TY

 

Wałbrzych 15.06.2004 - 18,36
Filozofické evoluce

 

To je nadčasové
To nikdy nekončí

 

Jediná nestálá v Tom
To je tvář
S každým dnem se měnící

 

To roste do délky
To jde do šíře
To mění objem

 

Vždy je
Je sebou
To je To

 

Wałbrzych

 


 

S Matkou hřbitovní rozmluvy

 

 

Měl jsem s Ní spor
Mizivě reálný

 

Chtěla pro svou dcerku
Nový náhrobek

 

Byl pěkný
I když užívaný

 

Řekl jsem: ne
V něm přebýval kdosi jiný

 

Vysvětloval jsem: nemáš na něj
Stojí čtyři Tvé důchody

 

Opravdu byl pěkný

Byl hezčí než ten současný

 

Ale nebyl na něm nápis
"zvětšila sbor andělů"

 

Diskutoval jsem s její vzpomínkou
Její hrob leží u plotu

 

Neustále byla poškozovaná
I v tom posledním

 

Za mě též Ji potrestali
Kříž shořel

 

Zůstala jenom tabulka
Nápis pokrytý popelem

 

Připomínal tamty časy
„Odnikud" objevil se muž

 

Pomohl mě s modlitbou
A vrátil se do domu

Ze žuly

hned vedle

 

Wałbrzych 14.11.2001 - 6,58


 

Ospalé majáky

 

 

S pokrývkou

 

a s výčitkami svědomí
seděl jsem schoulený

 

Ta první hřála
Druhé studily

 

Nepozorovaný světem
Svět jsem neviděl
Nepřemýšlel jsem
Ani necítil

 

Objevilo se
Psisko už letité
Pohnul jsem se

 

Odhalil jsem
Tajemství duše

 

Pes se polekal
A zmizel

 

Wałbrzych 10.11.2001 - 4,44


 

Lidské vlastnosti

 

Co za hrozný
zvyk
úpornou nemoc

 

Získávání důvěry
osvojování
odpuzování
odmítání
častování bolestí

 

Wałbrzych 20.06.2001 - 21,28


 

Celek téměř dokonalý

 

Mám Tě
A mám tu neurčitost

 

Jsi všude
Kde já

 

Jsi přítomný
ale neuchopitelný

 

Můj stíne...

 

Wałbrzych 10.05.2001 - 15,15


 

Otázka poněkud rétorická

 

Proč jsi takový?
- ptám se patříc do bronzu očí

 

Proč dobýváš a ničíš?
- ptám se tvarem úst

 

Proč zraňuješ naivní srdce?
-ptám se rétoricky

 

Proč záplavu smutku stále rozšiřuješ?
- ptám se ve stříbrné hladině

 

hluše zatopené tváře...

 

Wałbrzych 09.04.2001


  

Preklad: Věra Kopecká